Aktualności

Planowanie zakupu mieszkania krok po kroku.

Z raportu przeprowadzonego przez TNS Polska wynika, że Polacy przy zakupie mieszkania najchętniej sugerują się stronami internetowymi deweloperów i agencji nieruchomości. Odpowiednio 53% i 39% respondentów wybierało właśnie te opcje. Mały jest natomiast odsetek ludzi, którzy korzystają z ogłoszeń zawartych w gazetach – to już tylko 16% ankietowanych. Jak szukać mieszkania i w jaki sposób zaplanować zakup, aby decyzja okazała się trafiona?

Liczy się budżet
Zakup mieszkania wymaga starannego rozważenia wszystkich alternatyw. Ważne, aby zweryfikować budżet, zanim przystąpimy do jakiegokolwiek działania. Na początku należy określić zdolność kredytową, a tym samym zawęzić zakres mieszkań, jakie będą brane pod uwagę. Dobrze będzie pamiętać, że za zakupem nieruchomości kryją się również dodatkowe koszty, jak choćby wykończenia lokum oraz opłat związanych z formalnościami. Najlepiej będzie, jeśli oprócz zarezerwowania środków na mieszkanie oraz jego wykończenie, zgromadzi się też kwotę na nieplanowane wydatki. Pozwoli to uniknąć zaskoczenia, a także idealnie określić dalsze działania.

Według raportu TNS Polska, przeprowadzonego wśród mieszkańców pięciu większych miast Polski, to cena odgrywa największą rolę przy zakupie nieruchomości. – Aktualnie stawki na rynku mieszkaniowym utrzymują się na stabilnym poziomie. To dobry okres dla planujących zakup własnego lokum – uspokaja Jakub Orski, doradca sprzedaży wrocławskiego dewelopera WPBM „Mój Dom” S.A. Ankietowani przyznawali, że mniejsze znaczenie ma już piętro, na którym znajdować się będzie przyszłe mieszkanie – obecnie cichobieżne windy są standardem obowiązującym nawet w niskich zabudowach. To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w przypadku rodzin z dziećmi i starszych osób.

Indywidualne kryteria
Po ustaleniu maksymalnej kwoty, jaką możemy przeznaczyć na zakup nieruchomości, zmniejszy się lista ofert nas interesujących. Najlepiej będzie przygotować sobie spis inwestycji znajdujących się w zakresie naszych możliwości. Ważne jest, aby ustalić kryteria wyboru. Dla jednych decydujący będzie rozkład pomieszczeń, dla innych wygląd okolicy, kolejni skupią się na odległości do miejsc pracy czy szkół. Nadanie odpowiedniej wagi wszystkim tym czynnikom pozwoli wyselekcjonować kilka najciekawszych ofert.

Następnie przychodzi czas na osobiste sprawdzenie warunków, w jakich przyjdzie nam mieszkać. W tym celu najlepiej będzie udać się w miejsce inwestycji, zapoznać się z okolicą, zweryfikować poziom hałasu oraz określić czas potrzebny na dojazd do pracy i szkoły o różnych porach dnia. Warto też zasięgnąć opinii okolicznych mieszkańców, a jeśli to możliwe – właścicieli mieszkań w inwestycji, którą bierzemy pod uwagę. W tym wypadku pomocny będzie zarówno Internet, jak i spotkania na osiedlu.

Prospekt informacyjny inwestycji
Wybranie jednej z opcji to czas, kiedy trzeba doprecyzować wszystkie szczegóły, które będą miały wpływ na późniejsze korzystanie z mieszkania. W tym celu, gdy wyrazimy chęć podpisania umowy deweloperskiej, dobrze będzie uzyskać prospekt informacyjny inwestycji. W dokumencie tym wyszczególnione będą między innymi wiadomości dotyczące statusu prawnego działki, planu zagospodarowania sąsiadujących posesji, zezwoleń, a także doświadczenia dewelopera.

Prospekt zwykle podzielony jest na dwie części: ogólną i indywidualną. Pierwsza jest określeniem informacji wspólnych dla wszystkich mieszkań z inwestycji, druga natomiast traktuje o konkretnym lokalu. Określenie standardu wykończenia pozwala ustalić, jaki budżet jest potrzebny na urządzenie mieszkania. Co istotne, sama forma dokumentu jest ustalona ustawowo.

Przeniesienie własności lokalu
Wraz z prospektem informacyjnym dostaniemy również wzór umowy deweloperskiej. Najważniejszy zapis tego dokumentu traktuje o przeniesieniu prawa własności lokalu w wyznaczonym momencie. Przed podpisaniem umowy przestudiujmy uważnie treść. Zawarte w niej informacje mają dotyczyć ceny nieruchomości, lokalizacji, terminach wpłaty zadatku, transz i przekazania lokalu, skutkach ewentualnej zmiany terminu zakończenia inwestycji, odbioru lokalu, warunkach rozliczenia w przypadku niezgodności z umową oraz konsekwencjach wycofania się z umowy. Dokument sporządzany jest w obecności notariusza. Koszt aktu ponoszą po połowie deweloper i klient. – Ostateczna umowa, kiedy staniemy się pełnoprawnymi właścicielami mieszkania, może zostać podpisana dopiero wtedy, gdy inwestycja zostanie oddana do użytkowania. W przypadku, gdy jest już gotowa, termin takiej transakcji przypada na zakończenie formalności kredytowych – dopowiada Jakub Orski, doradca sprzedaży wrocławskiego dewelopera WPBM „Mój Dom”.

Następnym etapem w drodze do nabycia mieszkania jest odbiór techniczny. – Klienci często decydują się na zatrudnienie fachowca, który za pomocą profesjonalnych narzędzi oceni zgodność lokalu z umową. To praktyczne rozwiązanie. W stosunku do kwoty całego mieszkania koszt jest niewielki, a może być gwarancją prawidłowego odbioru – mówi Jakub Orski. Niezależnie od opcji, na którą się zdecydujemy, należy upewnić się, czy mieszkanie nie ma żadnych wad wynikających z niewłaściwego wykonania prac, a dodatkowo zweryfikować, czy układ i wymiary pomieszczeń są zgodne z zapisem, kąty ścian są proste, a wszystkie instalacje doprowadzone w ustalony wcześniej sposób. Takie oględziny najlepiej przeprowadzać w świetle dziennym. Dobrze będzie zarezerwować na tę okoliczność dwie lub trzy godziny, aby wszystkie niezbędne czynności wykonać dokładnie i bez pośpiechu.

Nie tylko koszty nieruchomości
Należy pamiętać, że zakup mieszkania to również koszty niezwiązane bezpośrednio z ceną nieruchomości. Doliczyć trzeba będzie kwotę za miejsce postojowe lub garaż czy komórkę lokatorską, podatek od nieruchomości, taksę notarialną, odpisy aktów notarialnych, założenie księgi wieczystej, spis własności i wpis hipoteki do księgi wieczystej, podatek do wpisu hipoteki, oprocentowanie kredytu oraz ubezpieczenie pomostowe. Nie można też zapomnieć uwzględnić ubezpieczenia mieszkania czy wysokości czynszu oraz innych opłat – w szczególności za ogrzewanie.

W perspektywie zainwestowania dużych pieniędzy naturalnym jest szukanie oszczędności. Dobrym krokiem w tym kierunku będzie wybranie się na targi mieszkaniowe lub dni otwarte dewelopera, gdzie często skorzystać można z oferty specjalnej. W każdym wypadku trzeba jednak pamiętać, aby ostateczną decyzję poprzedzić dokładnym sprawdzeniem inwestycji.