Niemiecki fundusz przejął Vantage Development!

Niemiecki fundusz TAG Immobilien, notowany na frankfurckiej giełdzie, 8 listopada br. zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą zakupu udziałów w Vantage Development za ok. 131 mln €. 

Łączne wynagrodzenie za nabycie akcji Vantage Development to ok. 131 mln €. Niemiecki fundusz planuje inwestycje w część mieszkaniową spółki, a część komercyjna, w tym także aktywa biurowe, zostanie odsprzedana dotychczasowym akcjonariuszom Vantage. Ozacza to, że TAG Immobilien na przejęcie wyda ok. 85 mln €. Część komercyjna spółki wyceniona została na potrzeby transakcji na 46 mln €.

U naszych zachodnich sąsiadów TAG zarządza portfelem 84 tys. mieszkań, zarabiając na czynszach ok. 316 mln €. Plan na polski rynek zakłada stworzenie portfela 8-10 tys. lokali na wynajem.

Finalizacja transakcji przejęcia Vantage spodziewana jest w I kw. 2020. Po jej zakończeniu akcje dewelopera mają zostać wycofane z warszawskiej giełdy.

W I połowie 2019 r. spółka Vantage Development zanotowała 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 34,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 75,94 mln zł, w porównaniu z 185,76 mln zł w I poł. 2018 r.

Od początku stycznia do końca czerwca br. firma przekazała swoim klientom 130 lokali, czyli ponad trzykrotnie mniej niż przed rokiem, co przełożyło się na uzyskane przychody ze sprzedaży niższe o 59% r/r. W drugiej połowie 2019 r. Vantage planuje ukończenie sześciu projektów, co ma przełożyć się na znaczący wzrost uzyskanych przychodów z przekazanych mieszkań za cały br.

 

źródło >> constructionmarketexperts.com