Mała architektura urozmaica przestrzeń!

Zastanawiając się nad wyborem idealnej lokalizacji nowej nieruchomości, zwracamy uwagę na uroki całego osiedla. Co nadaje osiedlom mieszkaniowym wyjątkowej atmosfery i motywuje decyzje o chęci zamieszkania właśnie w tym konkretnym miejscu? Mała architektura, która dostarcza mieszkańcom nie tylko relaksu, ale i zaplecza socjalno – rozrywkowego. Elementy małej architektury w połączeniu z zielenią, są czynnikiem podnoszącym wartość nieruchomości o nawet kilkadziesiąt procent.

Mała architektura to wszystkie elementy tworzące przestrzeń społeczną tj. place zabaw dla dzieci, ławki , siłownie „pod chmurką” – wszytko to, co może zapewnić rozrywkę i rekreacje mieszkańcom danej inwestycji.Powinna być zaprojektowana tak,by odpowiadać na potrzeby każdej z grup mieszkańców: dla młodych rodzin, singli, ludzi w podeszłym wieku. Istnieje wiele możliwości zagospodarowania takiego osiedlowego krajobrazu. Pomysły projektantów prześcigają się w rozwiązaniach. Jeden z duńskich architektów Jan Gehl, który został poproszony o pomoc w odbudowie zabytkowego centrum w Christchurch w Nowej Zelandii, wpadł na idealny pomysł. Chcąc odtworzyć plac zabaw dla dzieci, zaproponował jego bywalcom, by wspólnie z nim zaprojektowali tą przestrzeń. – To świetna inicjatywa! Kto zaprojektuje plac zabaw dla dzieci lepiej niż one same.- dodaje Tomasz Bednarek z WPBM Mój Dom S.A. – Przykładem naszej inwestycji, która wyposażona jest w dobrze zaprojektowany i przemyślany skwer zabaw dla dzieci jest „Słoneczny Zakątek” – dodaje Bednarek.

Zapotrzebowanie na osiedla mieszkaniowe wciąż rośnie. Pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy dzielnicami jest bardzo wiele. Jednym z panujących współcześnie trendów jest ekologia, którą projektanci chętnie wykorzystują projektując osiedla w miastach. Architekci wykorzystują dużo zieleni i elementów małej architektury, by zapewnić mieszkańcom metropolii przestrzeń, w której mogą w bliskości z naturą spędzić wolne chwile. Oprócz oczywistych walorów estetycznych istnieją jeszcze inne korzyści, które wynikają z obecności zielni i placów rozrywki w otoczeniu człowieka. Jednym z wielu przykładów jest pozytywny wpływ na zdrowie, lepsze samopoczucie i kondycja mieszkańców. Obecność takich miejsc powoduje częstsze spotkania sąsiedzkie, co w konsekwencji buduje silne relacje międzyludzkie. Zieleń otaczająca osiedle może również podnosić wskaźnik bezpieczeństwa. Amerykańscy naukowcy wykazali, że w dzielnicach otoczonych parkiem lub innym rodzajem terenu zielonego przestępczość spadła aż o połowę. W obliczu powyższych danych mieszkańcy tych osiedli dodatkowo angażują się w utrzymanie zieleni na wysokim poziomie.

Z przeprowadzonych przez ekspertów badań wynika, że – obok ceny – najistotniejszym czynnikiem determinując wybór nieruchomości jest jej lokalizacja. Lokalizacja osiedla, w którym chcemy zamieszkać niejednokrotnie staje się decydującym czynnikiem przy wyborze nowego M. – Klienci oprócz samego lokalu, bardzo często proszą o zapoznanie ich z planami zagospodarowania przestrzeni i pytają o obecność terenów zielonych.- opowiada Tomasz Bednarek z WPBM Mój Dom S.A. Dziś urbanistyka bardzo się zmienia, kształtuje się zupełnie na nowo, bo inne są potrzeby współczesnego społeczeństwa. Coraz więcej ludzi mieszka w miastach, naturalnie zatem buduje się coraz to więcej inwestycji wielorodzinnych w centrach metropolii. Kiedy miasta zmieniają swoją pierwotną formę, muszą dostosować swój charakter i kształt do potrzeb socjalno – rozrywkowych swoich mieszkańców. Zatem – jak można to sobie wyobrazić – nowoczesne miasta przyszłości, bogate będą w kolor zielony, pełne parków i skwerów wyposażonych w place rozrywki dla małego i większego mieszkańca miasta. Naturalnej potrzeby funkcjonowania człowieka w bliskości z naturą nie uda się stłumić nawet w mieście.