AktualnościPromocja

Grupa ROBYG | Ponad 1 mld przychodu w 2018 roku

Grupa ROBYG w 2018 roku odnotowała przychody w wysokości ponad 1 mld zł – co oznacza wzrost o ponad 40% rok do roku i uwzględnia wpływy z przekazania ponad 2700 lokali. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 134 mln zł, czyli o 21% więcej niż w 2017 roku. EBIT osiągnął 224 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2017 roku o prawie 29%. W 2018 roku – zgodnie z deklaracjami – spółka rozpoczęła działalność na rynku wrocławskim, gdzie sprzedane zostały już pierwsze lokale. Grupa zakontraktowała łącznie 2520 lokali. W 2018 roku spółka nabyła grunty umożliwiające wybudowanie ponad 4000 lokali mieszkalnych za kwotę ponad 200 mln zł.

Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 0,38 zł na akcję.

Grupa ROBYG w 2019 roku zamierza zwiększyć zarówno liczbę sprzedanych lokali – do około 2700, jak i przekazanych klientom – do nawet 2800-3000 mieszkań. Realizację celu wspiera wrocławski projekt Jagodno, w ramach którego powstanie około 50 000 m2, czyli ponad 900 mieszkań w zróżnicowanej zabudowie. Należy podkreślić, że Grupa ROBYG jest pierwszym deweloperem we Wrocławiu – oraz w skali całego kraju – który oferuje klientom system Smart House w cenie, bez dodatkowych kosztów.

„Wyniki osiągnięte przez Grupę ROBYG w 2018 roku to efekt dobrze zaplanowanej i zrealizowanej strategii. Należy podkreślić, że spółka przekroczyła granicę 1 mld zł przychodów, co w połączeniu z ekspansją we Wrocławiu i pozyskaniem inwestora strategicznego umacnia pozycję Grupy na polskim rynku i daje dobre perspektywy na kolejne lata. W 2018 roku zrealizowane zostały wszystkie cele: wejście na nowy rynek, satysfakcjonujący poziom sprzedaży mieszkań i uznań lokali w przychodach, uplasowanie obligacji o wartości 360 mln zł oraz inwestycje w bank ziemi przekraczające 200 mln zł. Warto podkreślić, że wyniki finansowe spółki są lepsze od wyników notowanych w ostatnich latach, postrzeganych jako rekordowe dla branży. Wzrost zysków o ponad 20% wynika ze skrupulatnego planowania – dobrze rozlokowanych inwestycji, odpowiadających potrzebom Polaków, przy zachowaniu korzystnych dla Grupy marż” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG działa w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. ROBYG to ponad 15 lat doświadczenia, ponad 20 000 sprzedanych lokali i 60 000 zadowolonych klientów. Grupa ma mocną pozycję w kraju – obecnie w budowie ROBYG ma około 2900 lokali, a pełna oferta w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu łącznie to ponad 2600 mieszkań, co oznacza szeroki wybór dla klientów.

„Wsparcie inwestora strategicznego i doświadczenie specjalistów z Grupy ROBYG, silna pozycja wypracowana na rynku oraz wciąż duży popyt na lokale mieszkalne pozwalają sądzić, że założony na 2019 rok ambitny plan sprzedaży około 2700 lokali i uznania w przychodach 2800-3000 lokali jest możliwy do realizacji. Oznacza to, że Grupa powinna stabilnie rosnąć i mieć doskonałe fundamenty do ekspansji na kolejne nowe rynki – w dużych polskich miastach” – dodaje Oscar Kazanelson.

Najważniejsze dane Grupy ROBYG:

2520 lokali sprzedanych w 2018 roku
ponad 1 mld zł przychody w 2018 roku
2300 lokali wprowadzonych do sprzedaży w 2018 roku
2500 lokali ukończonych w 2018 roku
360 mln zł łączna wartość uplasowanych w 2018 obligacji
200 mln zł inwestycje w grunty Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w 2018 roku
3471 kontraktacja w 2017 roku
ponad 2100 lokale uznane w przychodach w 2017 roku

Więcej informacji www.robyg.pl