AktualnościPromocja

ATAL zakontraktował 762 lokale w Q1 2020!

ATAL w pierwszym kwartale 2020 roku zakontraktował 762 lokale wobec 707 lokali przed rokiem. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) i Warszawie (134). Spółka nie zmienia celu sprzedażowego na ten rok do zakończenia epidemii, wówczas nastąpi jego weryfikacja.

Spółka przygląda i przystosowuje się do nowych okoliczności związanych z wpływem zagrożenia epidemicznego. Obecnie jest za wcześnie na właściwą ocenę sytuacji oraz prognozowanie potencjalnych zagrożeń dla gospodarki. Trudno bowiem przewidzieć wszystkie możliwe skutki oraz czas, w jakim koronawirus będzie wpływał na znajdujący się dotychczas w wysokiej fazie aktywności rynek nieruchomości.

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ ATAL (wg. MIESIĘCY)
Miesiąc Liczba sprzedanych mieszkań
Styczeń 269
Luty 253
Marzec 240
Łącznie 762

 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ ATAL (wg. MIAST)
Miasto Liczba sprzedanych mieszkań
Katowice 67
Kraków 186
Łódź 105
Warszawa 134
Wrocław 82
Trójmiasto 33
Poznań 155
Łącznie 762

 

Spółka w 2019 roku, po wydaniu 1769 lokali, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 720,2 mln zł. W tym samym okresie sprawozdawczym spółka wypracowała 113,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 24%, natomiast marża netto 16%. ATAL zmienił jednorazowo politykę dywidendy odnośnie zysku wypracowanego w 2019 roku. Zarząd – w związku z sytuacją będzie rekomendował przekazanie wyniku z zeszłego roku na kapitał zapasowy.


źródło >> atal.pl